aplikacja Matura google play app store

Kierownik działu informatyki

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza i organizuje pracę działu informatyki; nadzoruje bezpieczeństwo danych elektronicznych; bierze udział w tworzeniu, rozliczaniu i kontrolowaniu budżetu działu IT; koordynuje projekty informatyczne działu.

Główne zadania:
 • planowanie, organizowanie, implementowanie i zarzadzanie systemami informatycznymi organizacji (WAN, LAN, Intranet, systemy wspomagające zarządzanie, systemy zarządzania informacją w firmie itp.) oraz planowanie rozwoju systemów i zasobów informatycznych organizacji;
 • wdrażanie zatwierdzonych nowych systemów informatycznych ułatwiających działania operacyjne i wspomagających zarządzanie organizacją, takich jak: systemy zarządzania ERP, CRM, systemy do archiwizacji, bazodanowe i inne;
 • nadzorowanie procesów administrowania wdrożonymi w organizacji systemami informatycznymi i bazodanowymi;
 • nadzorowanie centralnego systemu archiwizacji danych organizacji zarówno w odniesieniu do zasobów serwerów jak i stacji roboczych;
 • dbanie o prawidłowe działanie, uaktualnianie, bezpieczeństwo i legalności wykorzystywanych programów, baz danych i systemów komputerowych;
 • stałe monitorowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym zapewnianie zgodności z przepisami prawa procedur i innych przepisów wewnętrznych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji;
 • organizowanie i bieżące zarządzanie podległym działem informatyki;
 • planowanie budżetu i opracowywanie procedur i regulaminów wewnętrznych działu informatyki;
 • rekrutowanie i zatrudnianie pracowników do działu informatyki zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • rekomendowanie przełożonym dostawców sprzętu i oprogramowania oraz usług zewnętrznych i uczestnictwo w negocjacjach handlowych;
 • ustanawianie i osiąganie wysokich standardów pracy oraz ich udoskonalanie;
 • współpraca z pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie wdrażania i rozwoju technologii informatycznych;
 • analizowanie rynku IT i konkurencji;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności działu informatyki i prezentacji z działalności działu informatyki na potrzeby kierownictwa organizacji, zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni i zasad zabezpieczania danych wrażliwych, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystywanego w firmie oprogramowania i systemów komputerowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności