aplikacja Matura google play app store

Kierownik działu finansowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prowadzenie polityki finansowej firmy i nadzór nad całokształtem działań finansowych przedsiębiorstwa; odpowiada za nadzorowanie wypłat dla pracowników, zakładanie i likwidowanie rachunków bankowych, windykację długów od wierzycieli, spłatę należności wobec pożyczkodawców oraz zakładanie lokat.

Główne zadania:
 • banie udziału w tworzeniu krótko i długoterminowych strategii finansowych;
 • pełnienie nadzoru nad przygotowaniem budżetu przedsiębiorstwa;
 • bieżące zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (dokonywanie płatności, windykowanie należności, tworzenie lokat itd.);
 • pełnienie nadzoru nad kontaktami z instytucjami finansowymi;
 • pełnienie nadzoru nad wewnętrznymi kontrolami finansowymi i rozliczeniami z pracownikami firmy (m.in. nadzorowanie wypłat wynagrodzeń);
 • prowadzenie badań i analiz kondycji finansowej firmy i ogólnej sytuacji ekonomicznej;
 • kalkulowanie i optymalizowanie kosztów produkcji;
 • pełnienie nadzoru nad tworzeniem raportów finansowych dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych itd.;
 • wykonywanie działań z zakresu analizy i kontroli kosztów oraz ich optymalizacji;
 • kontrolowanie wewnętrznych procedur finansowych pod względem ich zgodności z prawem i regulacjami podatkowymi;
 • pełnienie nadzoru nad pracą podległego personelu z działu finansowo-księgowego, w tym motywowanie pracowników, kontrolowanie i rozliczanie pracy oraz dbanie o podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy; tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności