aplikacja Matura google play app store

Kierownik biura rachunkowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza i koordynuje pracę biura rachunkowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię biura rachunkowego; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.

Główne zadania:
 • tworzenie i strategicznych i operacyjnych planów działania dla biura rachunkowego w krótkiej i długiej perspektywie;
 • nadzorowanie wykonania strategicznych i operacyjnych planów działania;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących wybranych grup klientów oraz całego biura rachunkowego;
 • tworzenie planów operacyjnych dla poszczególnych klientów i przekładanie ich na zadania dla poszczególnych pracowników biura rachunkowego;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności księgowych i specjalistów rachunkowości;
 • rekrutowanie nowych pracowników do biura rachunkowego zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju biura oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz ciągłe aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów podatkowych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia merytorycznego dla pracowników biura rachunkowego;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi rachunkowo-księgowej dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • kontrolowanie wyników finansowych biura rachunkowego;
 • zarządzanie zasobami i kosztami biura rachunkowego w celu osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku finansowego;
 • reprezentowanie biura rachunkowego w kontaktach zewnętrznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
reprezentowanie biura rachunkowego na zewnątrz; branie udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach branżowych; budowanie pozytywnego wizerunku biura rachunkowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności