aplikacja Matura google play app store

Kierowca autobusu

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziesięciu osób (autobusy), bez przyczep i z przyczepami, przewożąc pasażerów i bagaż na wyznaczonych trasach i w komunikacji krajowej (miejskiej, podmiejskiej, dalekobieżnej) i zagranicznej, obsługując codziennie, konserwując i wykonując drobne naprawy autobusu powstałe podczas jazdy; dba o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo przewożonych pasażerów oraz o ich bagaż, przestrzega przepisów ""Prawo o ruchu drogowym"" i użytkuje autobus zgodnie z jego przeznaczeniem.

Główne zadania:
przyjmowanie i sprawdzanie stanu technicznego przydzielonego autobusu, np.: prawidłowość działania kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, stanu ogumienia, wyposażenia autobusu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnice i apteczkę pierwszej pomocy;
przygotowywanie do jazdy - ustawianie fotela, lusterek, sprawdzanie połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym, sprawdzanie hamulców oraz ciśnienia powietrza w zbiorniku (tylko w autobusach o pneumatycznym układzie hamulcowym), sprawdzanie zamknięcia drzwi dla pasażerów;
dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych pasażerów oraz innych użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie ""Prawa o ruchu drogowym"", ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu, stan liczebny przewożonych pasażerów;
wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych niezbędnych podczas użytkowania autobusu;
utrzymywanie autobusu w dobrym stanie technicznym, aby użytkowanie go: nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi;
utrzymywanie pojazdu w należytej czystości, dbanie o estetyczny wygląd pojazdu;
usuwanie usterek autobusu powstałych podczas jazdy, np. wymiana uszkodzonego koła, przepalonej żarówki, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem wymogów bhp i ppoż.;
udzielanie pomocy przedlekarskiej pasażerom i ofiarom wypadków drogowych;
sprzedawanie biletów pasażerom w autobusach z jednoosobową obsługą i kontrolowanie biletów;
przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw podczas długotrwałej jazdy;
zabezpieczanie autobusu przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione;
prowadzenie dokumentacji jazdy oraz zgłaszanie dyspozytorowi zauważonych usterek;
prowadzenie autobusu zgodnie z wyznaczoną trasą i wg rozkładu jazdy;
prowadzenie autobusu zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy (kategoria D lub D + E);
przestrzeganie posiadania obowiązujących dokumentów pojazdu;
poddawanie się okresowym badaniom lekarskim (badanie sprawności fizycznej i psychicznej) w wyznaczonych terminach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności