aplikacja Matura google play app store

Kaskader filmowy – koordynator

wybrane grupy: zawody ogólne

Koordynuje pracę osób dublujących aktorów w niebezpiecznych scenach podczas kręcenia filmu; przygotowuje osoby zastępujące aktorów w scenach, w których ci nie poradzą sobie z powodu mniejszej sprawności fizycznej lub ze względu na niebezpieczeństwo odniesienia urazu; dobiera kaskaderów do wykonywania scen kaskaderskich; wykonuje zadania kaskaderskie.

Główne zadania:
  • zapoznawanie się z treścią scenopisu filmu oraz koncepcjami reżysera, co do realizacji scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki;
  • dobieranie kaskaderów do wykonywania scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki;
  • szkolenie kaskaderów;
  • przygotowywanie i ćwiczenie scen walki, bójek i innych scen masowych;
  • wybieranie i ocenianie miejsc przewidzianych do realizacji scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki przed przystąpieniem do zdjęć;
  • sprawdzanie stanu technicznego sprzętu zabezpieczającego kaskaderów;
  • sprawdzanie kwalifikacji kaskaderów;
  • obecność na planie zdjęciowym w czasie wykonywania scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki;
  • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
branie udziału w produkcji filmowej jako kaskader.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności