aplikacja Matura google play app store

Kasjer walutowy

Tag: kasjer
wybrane grupy: zawody ogólne

Kasjer walutowy obsługuje operacje finansowe w walutach obcych oraz złotych polskich.
Kasjer walutowy jest zawodem o charakterze usługowym. Praca polega na skupie oraz sprzedaży zagranicznych środków pieniężnych i obsłudze kont walutowych, np. wpłat, wypłat, przelewów oraz zakładaniu i likwidacji lokat. Kasjer walutowy prowadzi dokumentację odpowiednią do wykonywanych czynności. Odpowiedzialny jest za prawidłowe przechowywanie środków pieniężnych i ich zabezpieczanie, rozróżnianie walut i rozpoznawanie ich autentyczności podczas operacji gotówkowych oraz za właściwą realizację transakcji bezgotówkowych. Kasjera walutowego obowiązuje przestrzeganie przepisów prawa bankowego oraz procedur i standardów firmy.

Główne zadania:
 • prowadzenie skupu i sprzedaży zagranicznych środków pieniężnych, w tym ocena ich autentyczności;
 • obsługiwanie urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy kasjera walutowego;
 • dokonywanie wpłat i wypłat z kont;
 • obsługiwanie lokat walutowych;
 • sporządzanie i wydawanie klientom potwierdzeń wykonanych operacji gotówkowych i bezgotówkowych;
 • rejestrowanie wykonanych operacji kasowych;
 • zasilanie ze skarbca bankowego wartości pieniężnych;
 • odprowadzanie wartości pieniężnych do skarbca (większej jednostki bankowej);
 • zabezpieczanie wartości pieniężnych w sejfach, kasetach, multisejfach, dyspenserach;
 • rozliczanie i uzgadnianie ilościowe i wartościowe nominałów (pozostałości kasowej);
 • sporządzanie odpowiednich raportów rozliczenia kasy;
 • obsługiwanie międzynarodowych transferów pieniężnych;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Pracodawcy chętnie zatrudniają jako kasjera walutowego osoby z wykształceniem średnim ogólnym lub ekonomicznym. Wymagane jest ukończenie kursów rozpoznawania autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych, zakończonych wydaniem Certyfikatu kasjera walutowego honorowanego w kraju i za granicą. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Od osoby podejmującej pracę w tym zawodzie wymaga się niekaralności.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności