aplikacja Matura google play app store

Kasjer biletowy

Tag: kasjer
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje czynności związane z odprawą osób, bagażu i przesyłek ekspresowych w stacjach krajowych i zagranicznych, posługując się przepisami prawa przewozowego oraz taryfami z zakresu tych odpraw.

Główne zadania:
sprzedawanie biletów we wszystkich relacjach w komunikacji krajowej lub międzynarodowej;
prowadzenie dokumentacji wynikającej ze sposobu wydawania biletów (odręczna, drukarki, komputery);
przyjmowanie do przewozu przesyłek bagażowych i ekspresowych, ważenie ich i przechowywanie;
udzielanie informacji podróżnym w zakresie postanowień przewozowych, taryfowych, odpraw osób, przesyłek bagażowych i ekspresowych;
zamawianie, sprawdzanie oraz przechowywanie biletów i druków ścisłego zarachowania;
obliczanie należności za przewóz przesyłek bagażowych i ekspresowych;
powiadamianie o nadejściu przesyłek i wydawanie ich osobom upoważnionym;
prowadzenie ewidencji kasowej i statystyki zgodnie z postanowieniami instrukcji rachunkowo-kasowej;
aktualizowanie instrukcji i taryf oraz innych niezbędnych przepisów w celu właściwego wykonywania bieżących zadań;
współpraca z dyspozyturą miejsc sypialnych, do leżenia, siedzenia i przewozu samochodów w przypadku sprzedaży biletów na miejsca rezerwowane;
sporządzanie specyfikacji wpływów i wraz z gotówką przekazywanie jej do kasy stacyjnej;
posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym przy odprawie osób, bagażu i przesyłek.

Zadania dodatkowe:
po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych pełnienie funkcji instruktora służby handlowo-przewozowej kolei.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności