aplikacja Matura google play app store

Kamieniarz

Przeprowadza klinowanie oraz obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.

Główne zadania:
czytanie rysunków roboczych obrabianych elementów kamieniarskich;
kwalifikowanie surowca lub półfabrykatów do dalszej produkcji pod względem: uziarnienia, uwarstwowienia, tonacji barwy, użylenia, dekoratywności, wytrzymałości na ściskanie, naprężanie itp.;
wykonywanie wzorników i przeciwwzorników do trasowania różnorodnych elementów kamieniarskich w zależności od ich rozczłonkowania, wyprofilowania, wielkości, kształtu oraz załamań zewnętrznych i wewnętrznych;
roztarasowywanie bloków kamiennych lub półfabrykatów na elementy kamienne w zależności od wymiarów poszczególnych elementów, barwy i użylenia materiału oraz od przeznaczenia danego elementu;
wykonywanie otworów montażowych i transportowych w elementach kamieniarskich w zależności od kształtu elementów, wymiarów, ciężaru i przeznaczenia elementu za pomocą: młotów, wierteł, dłut itp.;
wykonywanie elementów kamiennych wielościennych o kształtach skomplikowanych według rysunków technicznych, szczegółów architektonicznych w zależności od rodzaju i twardości materiału, rodzaju faktury obróbczej oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia za pomocą narzędzi obróbczych, jak: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groszowniki, groty, podbijaki, odbijaki itp.;
wykonywanie złożonych elementów o powierzchniach profilowanych przelotowych i narożnikowych, łukowych, wypukłych i wklęsłych w odcinkach i obwodach zamkniętych za pomocą narzędzi obróbczych oraz profilarek, tokarek kamieniarskich, pił i tarcz diamentowych, frezarek kamieniarskich;
odkuwanie napisów rytych i wypukłych różną techniką w zależności od rodzaju i twardości materiału, wielkości i kroju odkuwanych liter;
prowadzenie robót renowacyjnych powierzchni płaskich, łukowych wypukłych i wklęsłych w zależności od charakteru rekonstruowanego obiektu;
flekowanie ubytków w elementach płaskich i łukowatych w zależności od wielkości i głębokości ubytku, faktury obróbczej oraz rodzaju i właściwości materiału;
frezowanie i toczenie elementów kamiennych za pomocą wszelkiego rodzaju frezarek i tokarek kamieniarskich;
kontrolowanie jakości wykonywanych elementów w czasie procesu produkcyjnego oraz jakości wykonania gotowego elementu zgodnie z dokumentacją, normami przedmiotowymi bądź warunkami technicznymi;
czyszczenie i konserwowanie używanych urządzeń i przyrządów, frezarek i tokarek oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń, instrukcji i zasad bhp.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie prac związanych z odkuwaniem elementów rzeźbiarskich oraz rzeźb ornamentalnych i figuralnych w różnego rodzaju skałach osadowych, przeobrażonych i magmowych; wykonywanie form oraz odlewów gipsowych w formach pojedynczych i składanych dla rzeźb ornamentalnych i figuralnych; prowadzenie procesu obróbczego najbardziej skomplikowanych robót kamieniarskich architektonicznych, z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich; modelowanie rzeźb ornamentalnych i figuralnych w zależności od stylu rzeźby oraz techniki wykonania; przekuwanie z modelu figur i grup figuralnych różną techniką obróbczą w zależności od charakteru rzeźby i rodzaju materiału; prowadzenie prac renowacyjnych;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności