aplikacja Matura google play app store

Juhas

wybrane grupy: zawody ogólne

Juhas zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarczych, głównie wypasem kulturowym owiec w górach.
Juhas jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem jego pracy jest prowadzenie wypasu zwierząt gospodarczych, głównie owiec, pozyskiwanie mleka i wyrób tradycyjnych serów. Jest to praca sezonowa, wykonywana w okresie od kwietnia do października. Juhas zajmuje się prowadzeniem wypasu, nadzorowaniem zwierząt gospodarczych, dba o stan ekologiczny pastwiska. Prowadzi wypas ekstensywny, zna podstawowe siedliska przyrodnicze i gatunki roślin chronionych w środowisku wypasu. Obowiązkiem juhasa jest znajomość i zachowanie zasad organizacji pracy wypasu (dojenie, wyrób serów), a także przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Juhas upowszechnia i kultywuje właściwe wzory postępowania wynikające z tradycji i kultury w środowisku pracy i poza nią.

Główne zadania:
 • przygotowywanie terenu wypasu;
 • poznawanie zwierząt powierzonych na wypas;
 • nadzorowanie zwierząt;
 • prowadzenie wypasu;
 • chronienie wypasanych zwierząt przed drapieżnikami;
 • przystosowywanie psów pasterskich do pracy podczas wypasu;
 • ustawianie koszorów;
 • dokonywanie udoju;
 • wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu opieki sanitarnej nad zwierzętami;
 • wyrabianie serów: klaganie mleka, formowanie bundzu, wyciskanie masy serowej;
 • prowadzenie dokumentacji procesu technologicznego;
 • organizowanie pracy i stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Zawód juhasa można uzyskać poprzez przyuczenie do zawodu na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Juhas powinien brać udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe. Pracodawcy zatrudniają na stanowisku juhasa osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodach związanych z uprawą roli i hodowlą zwierząt.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności