aplikacja Matura google play app store

Jeździec

Wykonuje czynności związane z chowem i użytkowaniem koni; przygotowuje konie do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego; wykonuje czynności związane z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych.

Główne zadania:
 • selekcjonowanie koni do różnych sposobów ich użytkowania: sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego;
 • dobieranie sposobów postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
 • wykonywanie czynności związanych z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni oraz wykonywanie czynności pomocniczych związanych z okresową pielęgnacją kopyt;
 • rozpoznawanie typowych objawów chorób i urazów koni oraz zgłaszanie takich przypadków weterynarzowi;
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnianie opieki zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
 • przestrzeganie zasad żywienia koni, przygotowywanie i zadawanie paszy oraz pojenie koni;
 • dobieranie miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
 • przygotowywanie koni do treningu (sportowego, wyścigowego,; rekreacyjnego i terapeutycznego) oraz wykonywanie ćwiczeń związanych z treningiem ujeżdżeniowym, skokowym lub wyścigowym koni;
 • dobieranie sprzętu i akcesoriów jeździeckich oraz przygotowywanie koni do dosiadania i zaprzęgania;
 • prezentowanie koni na pokazach i aukcjach;
 • ocenianie stanu wytrenowania koni na podstawie obserwacji podczas treningu;
 • obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;
 • przestrzeganie przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów koni, zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hodowli koni oraz nauki jazdy konno; kierowanie małym zespołem pracowniczym; uczestniczenie w spotkaniach i imprezach branżowych (aukcjach, pokazach, turniejach jeździeckich itp.).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności