aplikacja Matura google play app store

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Główne zadania:
 • kontrolowanie efektywnego i ekonomicznego przepływu towarów, produktów i surowców, w tym optymalizowanie kosztów transportu, podejmowanie decyzji logistycznych oraz rozwiązywanie problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich;
 • projektowanie systemów logistycznych oraz zarządzanie i doskonalenie procesów logistycznych;
 • mapowanie procesów związanych z łańcuchem dostaw;
 • opracowywanie procedur i rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie produktywności operacji w łańcuchu dostaw;
 • zapewnianie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad środkami i procesem transportu w firmie, w tym rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi do analizy operacji logistycznych;
 • podejmowanie działań na rzecz prawidłowej obsługi w zakresie dostaw materiałów, surowców, części zamiennych lub produktów gotowych, w tym monitorowanie i analizowanie efektywności łańcucha dostaw;
 • kreowanie nowych rozwiązań i optymalizowanie istniejących w obszarze logistyki, tj.: zaopatrzenia, przepływu i dystrybucji towarów, produktów, surowców i dokumentów;
 • kształtowanie i wymiarowanie przepływu materiałów i informacji w układach transportowo-magazynowych, zakładowych i międzyzakładowych systemach logistycznych;
 • analizowanie i okresowe ocenianie jakości i kosztów usług magazynowo-transportowych oraz opracowywanie ich modernizacji;
 • organizowanie współpracy poszczególnych rodzajów transportu, jak również korelacji w zakresie jednego środka transportu;
 • zarządzanie jakością w procesach logistycznych;
 • koordynowanie pracy magazynu i służb zaopatrzenia oraz współpraca z dostawcami i klientami firmy;
 • współpraca z agencjami celnymi oraz centrami logistycznymi;
 • sprawowanie nadzoru nad przepływem dokumentacji magazynowo-transportowej, w tym kompletowanie i przekazywanie wszystkich dokumentów sprzedaży oraz zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji;
 • opracowywanie raportów obejmujących analizy w zakresie jakości, kosztu i czasu dostaw, jak również związane z tym ryzyka, możliwości i ograniczenia;
 • sporządzanie raportów z działań.


Zadania dodatkowe:
rozpoznawanie stanu i przepustowości istniejących dróg i szlaków; opracowywanie urządzeń sterujących i mierzących natężenie ruchu; planowanie układów komunikacyjnych międzyregionalnych i miejskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności