aplikacja Matura google play app store

Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Główne zadania:
  • pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej poprzez wykorzystywanie urządzeń i systemów energetyki wiatrowej, możliwości współczesnej energetyki geotermalnej, możliwości współczesnej energetyki wodnej, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.;
  • projektowanie instalacji energetycznej energetyki odnawialnej i dokonywanie oceny jej osiągów;
  • konstruowanie i wykorzystywanie elektronicznych układów sterujących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
  • zarządzanie dokumentacją projektową;
  • koordynowanie i nadzorowanie prac realizowanych w ramach projektów będących w fazie rozwoju;
  • przygotowywanie raportów i bieżące informowanie przełożonych o statusie prac;
  • sprawowanie nadzoru nad procesami certyfikacji i wdrażania urządzeń energoelektronicznych na rynki energetyki atomowej;
  • współpraca z klientami oraz stronami zaangażowanymi w realizację projektu, np. lokalnymi władzami, operatorem sieci, właścicielami terenu, itp.


Zadania dodatkowe:
negocjowanie warunków realizacji usługi z podwykonawcami oraz nadzorowanie procesów, zgodnie z zapisami w zawartych z klientami umowach; uczestniczenie w projektach rozbudowy infrastruktury budowlanej i produkcyjnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności