aplikacja Matura google play app store

Inżynier telekomunikacji

Zajmuje się: telewizją, radiokomunikacją, telekomutacją, teleinformatyką, telefonią klasyczną i komórkową i innymi dziedzinami telekomunikacji; prowadzi badania, nadzoruje prace techniczne i modernizacyjne, wprowadza do tradycyjnych i nowych działów technikę cyfrowa, wdraża nowe rozwiązania, posługuje się aparaturą pomiarową i testującą, coraz częściej skomputeryzowaną.

Główne zadania:
- wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń radiokomunikacyjnych, dopuszczanie urządzeń radiokomunikacyjnych do eksploatacji;
- nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych urządzeń radiokomunikacji stałej i ruchomej lądowej, morskiej i lotniczej;
- projektowanie i nadzorowanie procesów technologicznych wytwarzania elektronicznych podzespołów stacji radiolokacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrofalowych urządzeń nadawczych średniej i dużej mocy;
- nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchamianie urządzeń radiolokacji aktywnej (czynnej) średniej i dużej mocy: stacji lądowych stałych i przewoźnych, okrętowych oraz instalowanych na statkach powietrznych;
- projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w radiofonii i telewizji;
- projektowanie, nadzorowanie wykonawstwa oraz uruchamianie urządzeń radiolokacji pasywnej (biernej), z wykorzystaniem źródeł sygnału pomocniczego, np. radiolatarni;
- projektowanie procesów technologicznych i wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elementów, podzespołów i urządzeń radionawigacyjnych;
- nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchamianie urządzeń radionawigacyjnych na obiektach stałych i ruchomych;
- wykonywanie pomiarów elektrycznych podzespołów i urządzeń radiolokacyjnych, przeprowadzanie przeglądów technicznych;
- projektowanie i uruchamianie satelitarnych systemów radionawigacyjnych, np. w systemie NNSS (Transit), GPS (Global Positioning System);
- nadzorowanie i prowadzenie eksploatacji dużych central miejskich i międzymiastowych oraz wykonywanie serwisu bieżącego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności