aplikacja Matura google play app store

Inżynier technologii szkła

Stosuje posiadaną wiedzę z zakresu technologii szkła w produkcji przemysłowej przy wytwarzaniu szkła (budowlanego, gospodarczego, opakowaniowego, technicznego), obróbki, zdobienia oraz przetwórstwa szkła; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe z zakresu technologii produkcji i nowych wyrobów, doradza w racjonalnym i oszczędnym prowadzeniu procesów produkcyjnych.

Główne zadania:
- prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii topienia masy szklanej, formowania wyrobów, obróbki, zdobienia, przetwórstwa szkła;
- sporządzanie założeń techniczno-technologicznych budowy nowych hut szkła, rozbudowy i modernizacji istniejących zakładów, zgodnie z potrzebami rynku i wymogami konkurencji;
- opracowywanie instrukcji technologicznych procesów produkcyjnych, poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń i pieców;
- opracowywanie norm przedmiotowych oraz metod badań dla wyrobów gotowych i wymagań jakościowych międzyoperacyjnych dla poszczególnych faz produkcji szkła;
- opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów podstawowych, zużycia energii elektrycznej, paliw, wydajności pracy, kapitałochłonności, zdolności potencjalnej maszyn, urządzeń i pieców oraz wielkości podstawowych i wskaźników techniczno-ekonomicznych;
- prowadzenie rozruchu nowych zakładów - hut szkła, linii technologicznych, operacji jednostkowych itp.;
- kierowanie procesami produkcyjnymi i operacjami jednostkowymi w hucie szkła;
- kontrolowanie prawidłowości przebiegu produkcji, korygowanie działań wadliwych i niesprawnych;
- organizowanie przebiegu procesów produkcyjnych szkła, obróbki, zdobienia i przetwórstwa szkła, w celu zapewnienia jednostajności, równomierności, rytmiczności i ciągłości procesów ;
- nadzorowanie i organizowanie pracy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa w eksploatacji, zatrzymywaniu i rozruchu aparatu wytwórczego, w remontach i w sytuacjach awaryjnych;
- inicjowanie postępu technologicznego, technicznego i organizacyjnego oraz jego wdrażanie;
- współpraca, doradztwo i udział w konsultacjach ze specjalistami na temat wprowadzania usprawnień organizacyjnych, technicznych i technologicznych;
- uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, seminariach, wystawach, ustawicznym doszkalaniu oraz stałe i systematyczne śledzenie literatury fachowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności