aplikacja Matura google play app store

Inżynier technologii chemicznej

Kieruje przemysłowymi procesami otrzymywania związków organicznych i nieorganicznych w wyniku reakcji chemicznych oraz procesami oczyszczania ich po reakcji; opracowuje i wdraża nowe rozwiązania, racjonalizuje i nadzoruje te procesy; uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii oraz w projektowaniu rozwoju i modernizacji zakładów chemicznych.

Główne zadania:
- organizowanie i nadzorowanie procesów technologicznych otrzymywania związków chemicznych, przy zachowaniu warunków prowadzenia tych procesów zawartych w instrukcjach technologicznych, zgodnie z normami technicznymi oraz z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy;
- ustalanie i usuwanie przyczyn awarii aparatury i urządzeń oraz zakłóceń procesów;
- uczestniczenie w opracowywaniu nowych technologii otrzymywania związków lub ulepszaniu i modernizacji technologii istniejących;
- prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących racjonalizacji procesów technologicznych: poprawy wskaźników technicznych i ekologicznych;
- opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów i eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji;
- uczestniczenie w opracowywaniu norm zużycia surowców i materiałów, wymagań jakościowych, metod badań i kontroli surowców i produktów;
- uczestniczenie w opracowywaniu założeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów chemicznych, rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących;
- współpraca ze specjalistami zakładowymi i pozazakładowymi, placówkami naukowo-badawczymi przy rozwiązywaniu różnych problemów technicznych, dotyczących otrzymywania i kontroli substancji organicznych oraz wdrażania postępu techniczno-ekonomicznego;
- opracowywanie analiz techniczno-ekonomicznych nadzorowanych procesów, raportów z badań i wdrożeń, a także referatów naukowych;
- systematyczne śledzenie specjalistycznej literatury naukowo-technicznej;
- uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.;
- planowanie i nadzorowanie remontów oraz wymiany aparatury i urządzeń w kierowanych procesach technologicznych;
- szkolenie podległych pracowników, określanie im zadań, organizowanie i nadzorowanie ich wykonania.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności