aplikacja Matura google play app store

Inżynier techniki świetlnej

Zajmuje się konstruowaniem i projektowaniem układów, systemów i urządzeń oświetleniowych oraz ich zasilaniem; odpowiada za sterowanie pracą w zakresie regulacji oświetleniowych układów elektroenergetycznych.

Główne zadania:
 • projektowanie rozwiązań oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi normami oraz z uwzględnieniem zamówień klientów;
 • projektowanie systemów oświetleniowych pod konkretne zamówienie klienta;
 • sporządzanie dokumentacji technicznej;
 • przygotowywanie projektów dla klientów przy wykorzystaniu programów Dialux, Relux i AutoCad;
 • wykonywanie obliczeń fotometrycznych;
 • opracowywanie analiz technicznych do projektów oraz tworzenie modeli iluminacji w zakresie proponowanych rozwiązań;
 • modyfikowanie ustalonych planów działania przy realizacji danego projektu, zgodnie z potrzebami lub w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby klienta;
 • koordynowanie działań przy realizacji projektów, w tym utrzymywanie stałych kontaktów z klientami i innymi jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w realizację projektu;
 • wprowadzanie danych o projekcie do wewnętrznych systemów informatycznych;
 • prowadzenie doradztwa i konsultacji w zakresie techniki świetlnej;
 • sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla klientów w zakresie postępu pracy przy realizacji danego projektu;
 • zarządzanie budżetem projektowym i monitorowanie wydatkowania środków na realizację projektu;
 • prowadzenie i nadzorowanie procesów dotyczących certyfikacji produktów wg wymaganych norm certyfikacyjnych.


Zadania dodatkowe:
współpraca z odpowiednimi instytucjami i urzędami w ramach prowadzonych kontroli.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności