aplikacja Matura google play app store

Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

Zajmuje się projektowaniem, użytkowaniem i obsługą systemów ochrony osób i mienia; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, instalowania, użytkowania i obsługi systemów monitoringu i ochrony osób i mienia z uwzględnieniem budowy i zasad funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu, procesów technologicznych, ochrony środowiska oraz systemów telemetrycznych.

Główne zadania:
 • opracowywanie koncepcji systemów ochrony osób i mienia w konkretnym obiekcie zgodnie z metodologią oceny ryzyka (rozpoznawanie i identyfikowanie zagrożeń oraz określanie i przewidywanie skutków zagrożeń);
 • projektowanie polityki bezpieczeństwa oraz stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie;
 • projektowanie, testowanie, wdrażanie i prowadzenie kontrolingu systemów bezpieczeństwa, tj.: systemów ochrony przed włamaniami do różnych obiektów i napadami, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, systemów ochrony zewnętrznej, systemów zasilania oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i przeciwporażeniowych systemów ochrony zewnętrznej;
 • projektowanie systemów ochrony osób i mienia w obiektach komercyjnych, (np.: SWiN, KD, SAP, DSO, CCTV, Kontrola Dostępów, Rejestracja Czasu Pracy i innych systemów teletechnicznych) z wykorzystywaniem m.in. programu AutoCad;
 • wykorzystywanie metod analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych deterministycznych i losowych, metod filtracji analogowej i cyfrowej oraz środowiska numerycznego MATLAB w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych przy konstruowaniu systemów ochrony;
 • stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych stanowiących bariery bezpieczeństwa w zależności od rodzaju monitorowanych zagrożeń oraz stosowanie optymalnych metod transmisji sygnałów alarmowych i urządzeń technicznych;
 • koordynowanie, konsultowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji projektów systemów ochrony osób i mienia;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej o charakterze powykonawczym dla klientów;
 • zapewnianie optymalnej organizacji procesów użytkowania, obsługi, ewidencjonowania i analizowania zdarzeń eksploatacyjnych;
 • nadzorowanie użytkowania systemów technicznych ochrony osób i mienia;
 • dokonywanie analizy procesów eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa w oparciu o wybrane parametry (wskaźniki ocenowe);
 • negocjowanie z klientami warunków realizacji projektu na poziomie parametrów technicznych oraz dokonywanie wyceny zamawianej usługi;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z klientami podczas realizacji projektu oraz w sprawowanie opieki technicznej nad systemem po jego wdrożeniu.


Zadania dodatkowe:
dokonywanie analizy biznesowej zamówienia na system ochrony osób i mienia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności