aplikacja Matura google play app store

Inżynier rybactwa

Prowadzi badania naukowe, eksperymenty i obserwacje, mające na celu intensyfikację gospodarki rybackiej; organizuje i nadzoruje wszelkie prace związane z hodowlą i produkcją towarową ryb.

Główne zadania:
- prowadzenie badań związanych z produkcją materiału zarybieniowego oraz nadzorowanie wychowu narybku, kroczków hodowlanych i produkcyjnych;
- prowadzenie prac badawczych, mających na celu intensyfikację produkcji ryb w środowisku naturalnym, jak również w zmienionych warunkach środowiska, określanie potrzeb dotyczących wykonania niezbędnych prac melioracyjnych, badania jakości wody, przydatności zwierząt dennych, roślin i planktonu dla racjonalnej hodowli ryb w danym środowisku;
- badanie efektywności i opłacalności różnych form rybackiego użytkowania wód śródlądowych;
- opracowywanie założeń dotyczących unowocześnienia produkcji i hodowli ryb oraz racjonalizacji techniki rybackiej;
- dokonywanie wyboru odpowiednich gatunków ryb oraz form hodowli lub produkcji dostosowanych do danego środowiska;
- określanie wielkości zarybienia zbiorników wodnych oraz opracowywanie norm żywieniowych dla ryb zależnie od gatunku, okresu ich rozwoju jak również pór roku;
- opracowywanie wykazu najważniejszych czynności w gospodarstwie rybackim i kontrolowanie ich realizacji;
- przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu zdrowotności ryb, zapobieganie zagrożeniom chorobowym i zagrożeniom przez szkodniki;
- organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów ryb oraz ich wstępnej selekcji;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w gospodarce rybackiej oraz organizowanie akcji zwalczania kłusownictwa.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie doradztwa i nauczania w zakresie rybactwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności