aplikacja Matura google play app store

Inżynier ruchu kolejowego

Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.

Główne zadania:
- prowadzenie prac badawczych i projektowych w zakresie organizacji, techniki, technologii i eksploatacji transportu kolejowego;
- planowanie, organizowanie i nadzór przewozów pasażerskich i towarowych, w aglomeracjach, w obrębie rejonów całej sieci, a także w zakresie przewozów międzynarodowych;
- planowanie, organizowanie i nadzór transportu w zakładach przemysłowych i na bocznicach;
- układanie rozkładów jazdy okresowych, dobowych, operatywnych
- zarządzanie jednostkami różnego szczebla zajmującymi się eksploatacją linii kolejowych i taboru kolejowego;
- kontrolowanie wykonywania czynności na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i warunkami bezpiecznego prowadzenia ruchu i utrzymania infrastruktury kolejowej;szkolenie lub egzaminowanie pracowników w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- w urzędach administracji państwowej i samorządowej wykonywanie prac na stanowiskach specjalisty związanych z eksploatacją i zarządzaniem na kolei.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności