aplikacja Matura google play app store

Inżynier procesu malowania

Kieruje procesem malowania powierzchni konstrukcji budowlanych, ogrodzeń i bram przemysłowych, elementów stalowych urządzeń przemysłowych, samochodów, motocykli, rowerów, tworzyw sztucznych itp.; kontroluje linie technologiczne do malowania proszkowego; sprawuje kontrolę technologiczną podczas uruchamiania nowych linii technologicznych; prowadzi i aktualizuje dokumentację technologiczną.

Główne zadania:
 • planowanie procesu malowania określonych detali i elementów oraz przygotowanie dokumentacji technologicznej;
 • organizowanie procesu malowania i lakierowania określonych wyrobów;
 • nadzorowanie odpowiedniego przygotowania powierzchni do malowania oraz wybór procesu technologicznego do ich oczyszczania z korozji, zanieczyszczeń biologicznych, mineralnych i syntetycznych (np. obróbka strumieniowo – ścierna, proces odtłuszczania i fosforanowania itp.);
 • dobór odpowiednich technologii i metod malowania oraz zoptymalizowanie kosztów wykonania prawidłowej pod względem jakościowym powłoki malarskiej;
 • dobór odpowiednich farb wpływających na trwałość lakierowanych powłok: epoksydowych, poliestrowych, epoksydowo-poliestrowych, silikonowych oraz poliuretanowych o szerokiej gamie kolorów i różnorodnej strukturze;
 • kontrolowanie linii do malowania proszkowego polegającego na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalu oraz utwardzanie farby w wysokiej temperaturze;
 • nadzorowanie temperatury wygrzewania detali w procesie polimeryzacji oraz stopniowe schładzanie malowanych powierzchni;
 • dokonywanie oceny optycznej malowanego detalu, elementu, maszyny itp.;
 • odbiór jakościowy malowanych detali, sprawdzanie określonych parametrów żądanych przez klienta;
 • ustalanie i usuwanie przyczyn awarii linii do malowania;
 • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technologicznej;
 • przestrzeganie norm i standardów jakościowych;
 • opracowywanie projektów nowych technologii zwiększających jakość procesów malowania lub ulepszanie i modernizacja istniejących technologii;
 • opracowywanie instrukcji technologicznych, bezpiecznego prowadzenia procesów malowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i linii produkcyjnych;
 • stałe doskonalenie swoich umiejętności, uczestnictwo w szkoleniach branżowych dotyczących nowych technologii malowania;
 • kontrola i dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie małego przedsiębiorstwa lakierniczego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności