aplikacja Matura google play app store

Inżynier poligrafii

Planuje i organizuje prace związane z procesami produkcji poligraficznej: redakcją techniczną przeznaczonych do druku czasopism, książek, albumów i in., montażem klisz fotograficznych, sporządzaniem form drukowych dla różnych technik drukowania, drukowaniem na maszynach lub urządzeniach poligraficznych, oprawą ręczną lub maszynową wydrukowanych prac; pro- wadzi nadzór nad przebiegiem wyżej wymienionych procesów produkcyjnych.

Główne zadania:
- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form drukowych do druku offsetowego, wklęsłego i typograficznego;
- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania form fleksograficznych, światłodrukowych i innych specjalnych technik reprodukcji poligraficznych;
- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii produkcji introligatorskiej;
- kontrolowanie przebiegu produkcji poligraficznej w zakresie redakcji technicznej, przygotowalni form drukowych, obsługi technicznej maszyn i urządzeń poligraficznych oraz introligatorskich;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;
- kontrolowanie zgodności wykonywanych reprodukcji z oryginałem: zgodności tonalnych, różnic barwy i in.;
- prowadzenie prac badawczych, śledzenie nowości technicznych z zakresu technologii procesów poligraficznych oraz podejmowanie decyzji lub doradztwo o celowości ich zastosowania w produkcji;
- opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw) urządzeń kopiujących, zecerskich, do sporządzania form drukowych oraz maszyn i urządzeń drukujących i introligatorskich;
- kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki materiałami, maszynami i urządzeniami;- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności