aplikacja Matura google play app store

Inżynier organizacji i planowania produkcji

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych

Główne zadania:
- projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsługowych i produkcyjnych;- projektowanie organizacji gniazd i linii produkcyjnych;
- opracowywanie cyklogramów wyrobów i schematów montażu;
- opracowywanie harmonogramów i koordynowanie spływu części i wyrobów;
- uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji;
- prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem metod matematycznych i mikro- komputerów do organizowania produkcji;
- badanie wpływu warunków zewnętrznych (a szczególnie sytuacji rynkowej) na sposób organizowania produkcji;
- badanie skuteczności stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozdań) w tym zakresie;
- śledzenie i badanie tendencji i kierunków rozwoju form organizacji produkcji.
- opracowywanie analiz obciążenia stanowisk roboczych;
- planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia stanowisk i zachowania pożądanych terminów wykonania zadań;
- nadzorowanie poprawności prowadzenia urządzeń planistycznych (tablice terminów, wyrobów i obciążeń, plansze, przyrządy planistyczne, mikrokomputery itp.);
- nadzorowanie poprawności tradycyjnych i mikrokomputerowych kartotek stanowisk roboczych i wyrobów;
- doskonalenie bazy normatywnej do celów planowania produkcji oraz poszukiwanie nowych metod planistycznych;
- koordynację planów międzywydziałowych;
- opracowywanie informacji planistycznych o obciążeniach i terminach spływu robót;
- planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analizę zabezpieczenia materiałowego;
- planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych;
- analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie przebiegu produkcji; - zajmowanie się planowaniem techniczno-ekonomicznym w zakładzie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności