aplikacja Matura google play app store

Inżynier mechanizacji rolnictwa

Planuje i kontroluje eksploatację maszyn i urządzeń rolniczych, służących do uprawy i nawożenia pól, zbioru płodów rolnych, deszczowania pól i mechanizacji prac hodowlanych; dobiera maszyny i narzędzia rolnicze do prac polowych stosownie do warunków agrotechnicznych.

Główne zadania:
- prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych oraz doborem ich do rodzaju upraw i warunków agrotechnicznych;
- projektowanie przedsiębiorstw mechanizacji oraz sporządzanie projektów zmechanizowania gospodarstw rolnych;
- organizowanie i nadzorowanie zaplecza obsługowo-naprawczego;
- kierowanie demontażem i montażem maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- opracowywanie technologii napraw uszkodzonych części i zespołów maszyn i urządzeń rolniczych;
- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów technicznych i napraw);
- nadzorowanie odbioru technicznego maszyn i urządzeń rolniczych po naprawie;
- planowanie i kontrolowanie zaopatrzenia w części wymienne, energię, paliwa i inne materiały eksploatacyjne;
- kontrolowanie prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości wykonywanej pracy, zużytych środków ochrony roślin, nawozów itp.;
- organizowanie szkoleń pracowników oraz opracowywanie ich tematyki ;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- konstruowanie maszyn i urządzeń rolniczych;prowadzenie zajęć dydaktycznych; - prowadzenie warsztatów naprawy maszyn rolniczych lub ośrodków zmechanizowanych usług dla rolnictwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności