aplikacja Matura google play app store

Inżynier mechanik – środki transportu

Planuje, organizuje i kontroluje prace związane z projektowaniem, produkcją i eksploatacją środków transportu lotniczego, samochodowego, szynowego i wodnego; organizuje remonty i przeglądy okresowe; prowadzi dokumentację eksploatacji i dopuszczenia do ruch (lotu).

Główne zadania:
- prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad prawidłowej eksploatacji środków transportu; doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- projektowanie środków transportu oraz kierowanie ich produkcją;
- opracowywanie procesów technologicznych wytwarzania części i zespołów środków transportu;
- projektowanie zaplecza obsługowo-naprawczego środków transportu;
- projektowanie technologii oraz nadzorowanie napraw i przeglądów technicznych środków transportu;
- kontrolowanie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej ilości wyprodukowanych części, zużycia materiałów, narzędzi oraz nakładu pracy;
- opracowywanie norm czasowych i materiałowych;
- nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego;
- sporządzanie harmonogramów przeglądów technicznych i napraw środków transportu;
- wydawanie opinii o dopuszczeniu środków transportu do ruchu lub wycofaniu do naprawy;
- kontrolowanie prowadzenia dokumentacji napraw;
- kontrolowanie parametrów zmontowanego po naprawie sprzętu;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowników;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności