aplikacja Matura google play app store

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu projektowania i produkcji kotłów parowych, wodnych i grzewczych; zespołów prądotwórczych, turbin, urządzeń pomocniczych kotłów i turbin reaktorów atomowych; kontroluje eksploatację wymienionych urządzeń; prowadzi badania i doradza w zakresie ich projektowania oraz produkcji.

Główne zadania:
- prowadzenie prac badawczych oraz rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych;
- doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- projektowanie zakładów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów naprawczych;
- projektowanie maszyn i urządzeń energetycznych;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń energetycznych;
- kierowanie zakładem naprawczym maszyn i urządzeń energetycznych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarce energetycznej;
- opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi i technicznej (przeglądów technicznych i napraw) maszyn i urządzeń energetycznych;
- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej oraz kontrolowanie odbioru maszyn i urządzeń po obsłudze;
- branie udziału w odbiorach technicznych instalowanych maszyn i urządzeń;
- kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki paliwami, materiałami, maszynami i urządzeniami;
- określanie standardów kontroli i procedur zapewniających prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie energetyki oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności