aplikacja Matura google play app store

Inżynier leśnictwa

Prowadzi gospodarkę zasobami leśnymi, zajmując się ich eksploatacją i odnawianiem drzewostanów, kieruje działami gospodarki leśnej, prowadzi prace badawcze związane z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.

Główne zadania:
- sprawowanie nadzoru nad określonym działem gospodarki leśnej;
- sporządzanie planów produkcyjnych;
- dokonywanie oceny zagrożeń dla zdrowotności lasów;
- podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników upraw leśnych;
- sporządzanie planów urządzenia lasów państwowych i zagospodarowania lasów niepaństwowych oraz ich rewizja;
- przeprowadzanie inwentaryzacji lasów;
- sporządzanie dokumentacji rekultywacji terenów poprzemysłowych;
- szacowanie szkód w lasach, szacowanie wartości majątku leśnego;
- dokonywanie pomiarów geodezyjnych;
- sporządzanie leśnych map gospodarczych i przeglądowych;
- sporządzanie instrukcji wykonawczych;
- przeprowadzanie szkoleń;
- wdrażanie nowych technologii w leśnictwie;
- prowadzenie prac badawczych i analitycznych związanych z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu tematyki leśnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności