aplikacja Matura google play app store

Inżynier inżynierii chemicznej

Zajmuje się techniczną dyscypliną naukową i praktyką operacji jednostkowych w technologiach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, przebiegiem procesów, praw, które nimi rządzą oraz metodami rachunkowego przewidywania wyników i wyznaczaniem wartości parametrów do projektowania.

Główne zadania:
- prowadzenie obliczeń i badań uzupełniających operacji jednostkowych i procesów, z punktu widzenia termodynamiki i kinetyki chemicznej, w celu wykorzystania ich przy projektowaniu doskonalszej aparatury lub wdrażania nowych rozwiązań technicznych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych;
- rozpatrywanie kompleksowe procesów natury dynamicznej (sedymentacja, filtracja, wirowanie, mieszanie), procesów natury cieplnej (przewodzenie ciepła w aparatach przemysłowych, promieniowanie cieplne, konwekcja ciepła w gazach, cieczach, wrzenie cieczy i kondensacja pary), procesów natury dyfuzyjnej (destylacja, rektyfikacja, absorpcja, suszenie, przenikanie masy), w celu praktycznego wykorzystania przy obliczeniach przewidywanych przebiegów operacji lub procesów jednostkowych w dowolnej skali;
- projektowanie procesów nowych, względnie udoskonalanie już istniejących - z punktu widzenia ekonomii, ochrony środowiska, sekwestracji odpadów i ścieków towarzyszących procesom w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych;
- doradzanie optymalnego wyboru aparatów, tworzyw do ich konstrukcji, typoszeregu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych przy opracowywaniu projektów zakładów lub oddziałów produkcyjnych w skali przemysłowej, z wykorzystaniem własnych doświadczeń, znajomości technologii produkcji i procesów jednostkowych;
- organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników;
- uczestniczenie w rozruchach nowych obiektów przemysłowych oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy wdrażaniu własnych i zespołowych rozwiązań projektowych.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie zadań pokrewnych, np. nadzorowanie zespołów pracowników kontrolujących przebieg procesów produkcyjnych, prowadzących ruch zakładów oraz wykonujących remonty.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności