aplikacja Matura google play app store

Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.

Główne zadania:
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych do celów projektowych;- wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli i konstrukcji inżynierskich;
- geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych w zakładach przemysłowych, budowy tuneli, budowy i eksploatacji tras komunikacyjnych, budownictwa wodnego itp.;
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;
- pomiary i opracowywanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich;
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- stosowanie metod fotogrametrycznych w pomiarach kontrolnych konstrukcji budowlanych i w pracach inżynierskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności