aplikacja Matura google play app store

Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Główne zadania:
- prowadzenie prac teoretycznych dotyczących podstaw fotointerpretacji i teledetekcji;
- wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych;projektowanie i numeryczne opracowywanie osnów fotogrametrycznych;
- organizacja i nadzorowanie prac fotolotniczych;
- opracowywanie numerycznych modeli terenu;
- opracowywanie zdjęć fotogrametrycznych i satelitarnych;
- wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez załogowe obiekty kosmiczne i sondy międzyplanetarne;
- projektowanie, wykonywanie i opracowywanie pomiarów fotogrametrycznych dla celów specjalnych;
- opracowania teledetekcyjne.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności