aplikacja Matura google play app store

Inżynier energetyki

Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.

Główne zadania:
 • projektowanie systemów energetycznych z wykorzystaniem programów komputerowych;
 • opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach sieci energetycznej oraz
  w dokumentacji technicznej;
 • opracowywanie i wdrażanie standardów dla urządzeń i procesów eksploatacji oraz szacowanie nakładów na eksploatację i modernizację sieci energetycznych;
 • współpracowanie z kierownikiem budowy w procesie nadzorowania
  i koordynowania stanu realizacji robót przy budowie m.in.: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, sieci i instalacji energetycznych, w oparciu
  o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót oraz w zakresie kontrolowania stanu realizacji robót przez podwykonawców, w tym także uczestniczenie w odbiorach prac;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej budowy oraz dokumentacji technicznej budowy, w tym także sprawowanie nadzoru i aktualizowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej;
 • administrowanie procesem eksploatacji oraz prowadzenie badań urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, energią cieplną, gazem, urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych;
 • nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń infrastruktury energetycznej i systemów funkcjonujących na terenie elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, sieci energetycznych itp.;
 • prowadzenie kontroli eksploatacji systemów energetycznych;
 • ustalanie, udoskonalanie i korygowanie standardów i procedur kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów dystrybucji energii oraz systemów wytwarzania energii;
 • przygotowywanie zakresu i harmonogramu badań odbiorczych oraz eksploatacyjnych badań okresowych, napraw, przeglądów i remontów urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych;
 • podejmowanie działań w zakresie wdrażania automatyzacji procesów energetycznych i technologicznych;
 • projektowanie, wytwarzanie i eksploatowanie urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych wykorzystywanych
  w instalacjach sieci i systemów energetycznych,
 • przygotowywanie analiz urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych pod kątem awaryjności urządzeń;
 • monitorowanie zużycia mediów energetycznych oraz przygotowanie raportów efektywności energetycznej;
 • nadzorowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem pracowników; prowadzenie szkoleń pracowników obsługujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne; prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie energetyki; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania oraz wykonawstwa instalacji sieci i systemów energetycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności