aplikacja Matura google play app store

Inżynier elektryk

Projektuje i nadzoruje wykonawstwo sieci i systemów elektroenergetycznych oraz maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych, prowadzi i nadzoruje eksploatację urządzeń, instalacji i sieci lub prowadzi prace badawcze dotyczące materiałów elektrotechnicznych, nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, a także prowadzi doradztwo techniczne w tych zakresach.

Główne zadania:
- projektowanie układów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i energetycznych oraz sieci i systemów elektroenergetycznych;
- sprawowanie nadzoru nad budową i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
- projektowanie maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych oraz nadzór nad ich produkcją i eksploatacją;
- projektowanie i nadzór nad wykonawstwem instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach przemysłowych, mieszkaniowych i innych;
- prowadzenie prac projektowo-konstrukcyjnych i montażowo-uruchomieniowych w zakresie elektrotechniki górniczej, okrętowej, motoryzacyjnej i transportu szynowego;
- projektowanie elektrycznych urządzeń technicznych powszechnego użytku (elektronarzędzi, sprzętu oświetleniowego, akumulatorów i baterii, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego itp.);
- projektowanie, uruchamianie i eksploatacja układów automatyki urządzeń przemysłowych, automatycznych systemów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
- ustalanie, udoskonalanie i korygowanie standardów i procedur kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz pracy maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych;
- lokalizowanie i usuwanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych;
- prowadzenie badań, wykonywanie ekspertyz, udzielanie konsultacji i doradztwo w zakresie aspektów technicznych dotyczących materiałów, produktów lub procesów;
- opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;
- kierowanie pracą i nadzorowanie podległych pracowników, w tym pod kątem wymagań kwalifikacyjnych oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska;
- wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności