aplikacja Matura google play app store

Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

Wykonuje prace związane z organizowaniem i nadzorowaniem gospodarki nieruchomościami, katastrem nieruchomości oraz powszechną taksacją nieruchomości.

Główne zadania:
- nadzorowanie i prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- przeprowadzanie podziałów nieruchomości;
- przeprowadzanie rozgraniczania nieruchomości;
- przeprowadzanie scalania i wymiany nieruchomości;
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - kupna/sprzedaży, wywłaszczenia itp.;
- szacowanie nieruchomości na potrzeby rynku obrotu nieruchomościami;
- ewidencjonowanie sieci uzbrojenia terenu;
- uzgadniania dokumentacji projektowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności