aplikacja Matura google play app store

Inżynier elektronik

Projektuje rozwiązania techniczne i konstrukcyjne urządzeń i sprzętu elektronicznego, sprzętu informatycznego, podzespołów mikrofalowych; nadzoruje montaż i odbiór jakościowy sprzętu; opracowuje i nadzoruje procesy technologiczne wytwarzania materiałów i elementów elektronicznych; projektuje schematy montażowe i procesy technologiczne wytwarzania układów scalonych; analizuje kwestie niezawodności produktów - szuka rozwiązań prowadzących do wyższej niezawodności podzespołów i urządzeń.

Główne zadania:
- opracowywanie koncepcji nowych rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu elektronicznego profesjonalnego i powszechnego użytku;
- opracowywanie standardów i norm na osprzęt oraz standardów wartości sygnałów wejściowych i wyjściowych w urządzeniach elektronicznych, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji metrologicznych;
- opracowywanie nowych rozwiązań systemów, układów i urządzeń pomiarowych dla pomiarów konwencjonalnych i automatycznych;
- opracowywanie i projektowanie zintegrowanych systemów automatyki, regulacji i pomiarów sterowanych komputerowo;
- kierowanie pracami montażowymi, pracami nad uruchomieniem i strojeniem modułów i urządzeń elektronicznych w procesie produkcji i w czasie uruchamiania w miejscu instalowania;
- projektowanie, konstruowanie i nadzór nad produkcją urządzeń wyspecjalizowanych, np. z dziedziny techniki elektroniki medycznej;
- projektowanie nowych rozwiązań sprzętu optoelektronicznego;
- projektowanie i montaż przetworników wielkości mechanicznych;
- opracowywanie i nadzorowanie technologii produkcji układów mikroprocesorowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności