aplikacja Matura google play app store

Inżynier elektroenergetyk

Zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją urządzeń i systemów elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej automatyki elektroenergetycznej zabezpieczeniowej i regulacyjnej, komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w elektroenergetyce oraz aparatów i układów elektroenergetycznych; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów elektroenergetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w komputerowym sterowaniu pracą sieci i systemów elektroenergetycznych.

Główne zadania:
 • projektowanie systemów energetycznych z wykorzystaniem programu AutoCad i NormaPro;
 • opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach sieci energetycznej oraz sporządzonej dokumentacji technicznej;
 • opracowywanie i wdrażanie standardów dla urządzeń i procesów eksploatacji oraz szacowanie nakładów na eksploatację i modernizację sieci;
 • współpraca z kierownikiem budowy w procesie nadzorowania i koordynowania stanu realizacji robót przy budowie m.in.: elektrowni, sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót oraz w zakresie kontrolowania stanu realizacji robót przez podwykonawców, w tym także uczestniczenie w odbiorach prac;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej budowy oraz dokumentacji technicznej budowy, w tym także sprawowanie nadzoru i aktualizowanie dokumentacji technicznej dla podległych instalacji;
 • administrowanie procesem eksploatacji oraz prowadzanie badań urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych oraz materiałów elektrotechnicznych;
 • nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń infrastruktury energetycznej i systemów funkcjonujących na terenie elektrowni, tj. m.in.: transformatorów, rozdzielni oraz prowadzenie ich konserwacji i napraw;
 • prowadzenie kontroli eksploatacji systemów energetycznych;
 • sporządzanie analiz sieci elektroenergetycznej pod kątem awaryjności urządzeń;
 • ustalanie, udoskonalanie i korygowanie standardów i procedur kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów dystrybucji energii elektrycznej oraz systemów wytwarzania energii;
 • przygotowywanie zakresu i harmonogramu badań odbiorczych oraz eksploatacyjnych badań okresowych, napraw, przeglądów i remontów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych;
 • podejmowanie działań w zakresie wdrażania automatyzacji procesów elektroenergetycznych i technologicznych.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń pracowników obsługujących urządzenia elektroenergetyczne; prowadzenie działań związanych z obrotem energią elektryczną, tj.: zakup, sprzedaż energii oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki energią elektryczną w obiektach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności