aplikacja Matura google play app store

Inżynier budowy dróg

Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.

Główne zadania:
- opracowywanie projektów konstrukcji podbudowy dróg oraz określanie ich parametrów geotechnicznych, w celu ew. wymiany lub wzmocnienia podłoża gruntowego;
- opracowywanie projektów odwadniania dróg, ulic i lotnisk;
- konstruowanie ochrony od hałasu i projektowanie pasów zieleni;
- nadzorowanie wykonania robót drogowych;
- prowadzenie prac laboratoryjnych, określających parametry nawierzchni betonowych, brukowych, a zwłaszcza bitumicznych;
- ustalanie kosztorysów powyższych robót;
- współpraca przy określaniu elementów inżynierii ruchu, w szczególności przy określaniu parametrów sygnalizacji świetlnej;
- udział w projektowaniu mniejszych mostów i wiaduktów;
- projektowanie i nadzorowanie wykonywania poszerzeń, modernizacji i wzmocnień dróg i ulic oraz opracowywanie projektów placów publicznych lub fabrycznych oraz różnego rodzaju parkingów;
- monitorowanie stanu technicznego tych budowli oraz stosowanie środków zabezpieczających w postaci np. objazdów.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie wjazdów na tereny obce, do garaży oraz prowadzenie nadzoru nad elementami tzw. małego drogownictwa, w postaci dróg, placów i ulic wewnętrznych, przemysłowych, rolniczych lub ewakuacyjnych; - prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej; - wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności