aplikacja Matura google play app store

Inżynier budownictwa okrętowego

Zajmuje się projektowaniem okrętów uwzględniając parametry stateczności, niezatapialności, cech napędowych, morskich i manewrowych; projektuje konstrukcje kadłubów różnych typów statków i innych elementów statków z uwzględnieniem wymagań klasyfikacyjnych i zasad wiedzy inżynierskiej; w zakładach przemysłu okrętowego odpowiada za prawidłowy przebieg procesu projektowania, planowania i stosowania procesów technologicznych w budowie okrętowym i obiektów oceanotechnicznych.

Główne zadania:
 • obliczanie teoretyczne i projektowanie konstrukcji kadłubów;
 • przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych kadłuba;
 • obliczanie stateczności, przechyłów oraz pływalności kadłuba;
 • projektowanie siłowni oraz systemów ogólnookrętowych;
 • projektowanie wyposażenia elektrycznego i automatycznego okrętowych instalacji elektrycznych nawigacji, automatyki, instalacji radiowych
 • i sygnalizacji;
 • projektowanie urządzeń i instalacji ogólnookrętowych, różnych rodzajów okrętowych silników i układów napędowych i różnych typów siłowni okrętowych;
 • tworzenie specyfikacji oraz rysunków projektowych;
 • przygotowywanie i monitorowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami klasyfikacyjnymi;
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej i kalkulacyjnej wybranych elementów konstrukcji statku;
 • zarządzanie projektami w obszarze monitorowania wymagań klienta, ofert dostawców, wymagań klasyfikacyjnych.


Zadania dodatkowe:
kontrolowanie i koordynowanie prac w stoczni; organizowanie i nadzorowanie działu kontroli technicznej; analizowanie przyczyn powstawania braków jakościowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności