aplikacja Matura google play app store

Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów

Prowadzi i nadzoruje wyburzanie, rozbiórkę lub demontaż konstrukcji budowlanych; kieruje likwidacją obiektów budowlanych; prowadzi badania i doradztwo w zakresie technologii wykorzystywanych przy wyburzaniu obiektów.

Główne zadania:
 • prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalonych technologii i metod wyburzania obiektów budowlanych;
 • opracowywanie optymalnych sposobów wyburzania obiektów takich jak: budynki, mosty, wiadukty, kominy i inne obiekty budowlane;
 • analizowanie konstrukcji przeznaczonej do wyburzenia;
 • projektowanie procesu wyburzenia z uwzględnieniem rozkładu mas
  w konstrukcji, przewidywanym zachowaniem się wyburzanej konstrukcji, technologii budowlanych stosowanych w różnym czasie oraz realiów praktycznego budowania i eksploatacji obiektów;
 • przygotowywanie do wyburzenia obiektu i jego otoczenia;
 • koordynowanie i nadzorowanie procesu wyburzania wykonywanego różnymi metodami, takimi jak: wyburzanie za pomocą materiałów wybuchowych, za pomocą żurawia i kuli, za pomocą liny i ciągnika (obalanie, rozrywanie), wyburzanie maszynami wyburzeniowymi z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali, wyburzanie maszynami budowlanymi (takimi jak koparki, spycharki, ładowarki itp.), wyburzanie metodą cięcia konstrukcji tarczami diamentowymi, linami diamentowymi, lancami wodnymi itp., wyburzanie za pomocą kruszenia konstrukcji materiałami ekspansywnymi, wyburzanie metodą chemiczną, rozbiórka ręczna itp.;
 • organizowanie i nadzorowanie w ramach prac wyburzeniowych recyklingu gruzu na kruszywa budowlane oraz innych wartościowych materiałów;
 • koordynowanie i nadzorowanie demontażu elementów wyposażenia wewnętrznego i technicznego obiektów oraz elementów konstrukcji nie powiązanych monolitycznie, np. przęseł, pomostów, konstrukcji stalowych skręcanych i nitowanych, żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych
  o łączach niemonolitycznych;
 • projektowanie i stosowanie zabezpieczeń obiektów sąsiadujących, takich jak: ulice, budynki itp. w celu ograniczenia lub eliminacji drgań, kurzu, zbytniego hałasu itp.
 • sporządzanie projektu rozbiórki na podstawie przepisów regulujących formę
  i treść projektu budowlanego oraz opracowanie projektu technologii rozbiórki z zachowaniem obowiązujących zasad oraz przepisów;
 • uczestniczenie w uzyskiwaniu pozwoleń na rozbiórkę;
 • pełnienie funkcji kierownika rozbiórki;
 • prowadzenie dokumentacji rozbiórki;
 • utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla wyburzania obiektów;
 • kierowanie zespołem i nadzorowanie pracowników przeprowadzających roboty wyburzeniowe;
 • opracowywanie kosztorysów prac wyburzeniowych;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem pracowników; prowadzenie szkoleń pracowników; prowadzenie prac naukowo-badawczych; wykonywanie ekspertyz związanych z bezpieczeństwem budowli i osób tam przebywających; zarządzanie firmą budowlaną zajmującą się wyburzeniami obiektów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności