aplikacja Matura google play app store

Inżynier geodeta – geomatyka

Wykonuje prace topograficzne oraz opracowuje informatyczne bazy danych topograficznych i kartograficznych zobrazowań terenu.

Główne zadania:
- prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących odwzorowań kartograficznych;
- opracowywanie zasad generalizacji kartograficznej;
- komputerowe wspomaganie opracowań kartograficznych;
- wykonywanie pomiarów i wywiadów polowych;
- tworzenie baz danych o terenie;
- numeryczne opracowywanie relacji między terenem a jego odwzorowaniem;
- tworzenie i prowadzenie kartograficznie ukierunkowanych systemów informacji przestrzennej;
- redakcyjne opracowywanie map ogólnogeograficznych, topograficznych, tematycznych, turystycznych, globusów itp.;
- organizowanie prac poligraficznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności