aplikacja Matura google play app store

Inżynier akustyk

Projektuje akustykę nowych pomieszczeń lub dokonuje adaptacji akustycznej wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; wykonuje projekty akustyczne przestrzeni otwartych; dobiera właściwe materiały dźwiękochłonne i wykończeniowe lub urządzenia nagłaśniające; nadzoruje wykonanie projektów.

Główne zadania:
  • prowadzenie badań akustycznych na potrzeby oceanografii, przemysłu fonograficznego, przemysłu maszynowego (w szczególności przemysłu lotniczym i samochodowym), architektury i w wielu innych gałęzi gospodarki;
  • projektowanie akustyki wnętrz mieszkalnych, biur, sal wykładowych, hal koncertowych i sportowych pod kątem obniżenia poziomu hałasu, równomierności nagłośnienia, zrozumiałości mowy i wzajemnej słyszalności, naturalności brzmienia dźwięków itp.;
  • projektowanie adaptacji lub modernizacji akustycznej różnego rodzaju wnętrz: sal koncertowych, konferencyjnych, wykładowych, biur, mieszkań;
  • ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami, zlecanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego oraz interpretacja ich wyników;
  • projektowanie sposobów wyciszania przestrzeni publicznych, tworzenie map akustycznych na podstawie pomiarów monitoringowych hałasu na ulicach i autostradach;
  • dobór właściwych materiałów wykończeniowych: sufitów akustycznych, ściennych paneli pochłaniających hałas, ścian działowych (także szklanych), materiałów podłogowych tłumiących dźwięki;
  • projektowanie nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
  • dokonywanie audytu akustycznego budynków oraz przestrzeni publicznej;
  • współpraca z pracowniami architektonicznymi w zakresie akustyki projektowanych obiektów i wnętrz;
  • poszukiwanie nowych rozwiązań, bieżące monitorowanie pojawiających się nowych technologii i rozwiązań w obszarze wygłuszeń i nagłośnień.


Zadania dodatkowe:
realizacja dźwięku w radiofonii, telewizji, kinematografii, fonografii i przemyśle rozrywkowym; projektowanie obsługi dźwiękowej uroczystości, koncertów, imprez sportowych, itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności