aplikacja Matura google play app store

Instruktor tańca

wybrane grupy: zawody ogólne

Instruktor tańca uczy różnych rodzajów tańca, np: klasycznego, towarzyskiego, ludowego, współczesnego, jazz, hip hop, street dance, baletu, opracowuje układy taneczne, dobiera odpowiedni rodzaj muzyki, współpracuje z choreografem.
Głównym zadaniem Instruktora tańca jest projektowanie i organizowanie różnorodnych zajęć tanecznych. Instruktor tańca pracuje z osobami różnymi pod względem płci, wieku, stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej. Instruktor tańca prowadzi swoją działalność zawodową w grupach składających się z osób indywidualnych lub zespołach (pary taneczne, formacje o określonej liczbie uczestników na zajęciach). Podstawą pracy są kontakty z ludźmi. Objaśnienia prowadzącego wspomagane prawidłowym pokazem pozwalają uczestnikom łatwiej zrozumieć i opanować różne figury taneczne. Wzajemne kontakty powinny być kształtowane na zasadach pełnej dobrowolności, wspólnoty zainteresowań, bezkonfliktowości i wzajemnego poszanowania. Zadaniem, jakie często pojawia się, jest też konieczność przekonania osób uczestniczących w zajęciach do zmiany dotychczasowych zachowań i nawyków ruchowych.

Główne zadania:
  • przestrzeganie zasad, przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w organizacji zajęć tanecznych;
  • rozpoznawanie i identyfikowanie zainteresowań i tradycji kulturalnych środowiska lokalnego;
  • organizowanie, opracowywanie i reklamowanie informacji o zajęciach tanecznych;
  • opracowywanie programów i scenariuszy zajęć tanecznych;
  • organizowanie zajęć tanecznych pod względem infrastruktury, logistyki, założeń metodologicznych;
  • przygotowywanie materiałów repertuarowych, sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
  • dobieranie odpowiedniej muzyki do rodzaju tańca;
  • nauczanie techniki tanecznej i zachowania sprawności ruchowej;
  • przygotowywanie zespołu do występów, konkursów itp.;
  • prowadzenie dokumentacji zajęć.


Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie instruktora tańca jest zwykle posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym. Podstawą wykonywania zawodu instruktora tańca jest przygotowanie taneczne oraz znajomość tańca i bardzo dobre przygotowanie techniczne do nauczania przynajmniej jednego stylu tańca. Instruktorami często zostają wieloletni tancerze, którzy kończąc swoją karierę zakładają firmy taneczne. W zawodzie tym może pracować osoba o bardzo dobrej sprawności i wydolności fizycznej, dużej sprawności układu kostno-stawowego i mięśniowego, bowiem praca wymaga prezentowania większości figur tanecznych. Wymagana jest też sprawność narządu równowagi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności