aplikacja Matura google play app store

Instruktor sztuki walki

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi ćwiczenia, treningi i zajęcia instruktażowe w określonych sztukach walki lub ich specjalnościach o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing;
przekazuje wiedzę o skutecznych technikach strategii i zasadach stylu określonej sztuki walki;
uczy skuteczności w walce realnej - w samoobronie.

Główne zadania:
opracowanie programu i metodyki nauczania wybranej sztuki walki;
selekcja uczestników zajęć w sztukach walki;
wyposażenie zawodników, trenerów, instruktorów oraz sędziów w symboliczne akcesoria określonej sztuki walki;
przygotowanie zawodników i uczestników do ćwiczeń i treningów w określonej sztuce walki;
przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
wpajanie uczestnikom zajęć zasad etycznych sztuki walki takich jak: indywidualny rozwój przez działanie, wola i dyscyplina wewnętrzna, autorefleksja i systematyczność;
prowadzenie instruktażu w sportach sztuki walki takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing;
prowadzenie treningów i ćwiczeń w wybranej sztuce walki - prezentacja układów i technik walki;
przygotowywanie uczestników zajęć do osiągania kolejnych stopni zaawansowania umiejętności (np. kolorowych pasów symbolizujących rozwój i postęp);
przeprowadzanie egzaminów oceniających umiejętności zawodników;
organizowanie i udział w zawodach, olimpiadach i innych imprezach sportowych prezentujących wybraną sztukę walki;
udział w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów ośrodków sztuk walki;
współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej uczestnikom zajęć;
udział w imprezach integracyjnych, maratonach, zawodach i eventach prezentujących sztuki walki;
stałe podnoszenie swoich umiejętności instruktorskich;
uczestnictwo w obozach sportowych i szkoleniowych;
promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie dalekowschodnich sztuk walki;
przestrzeganie uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem treningów w określonej sztuce walki.

Zadania dodatkowe:
organizowanie kursów i szkoleń dla instruktorów sztuk walki; prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, zgodnie z programem danej sztuki walki lub specjalności, przyjętym przez organizatora kształcenia; prowadzenie firmy w ramach własnej działalności gospodarczej; ochrona masowych imprez i dyskotek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności