aplikacja Matura google play app store

Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.

Główne zadania:
- prowadzenie obserwacji satelitarnych na potrzeby opracowań geodezyjnych;
- prowadzenie pomiarów astronomicznych na potrzeby opracowań geodezyjnych;
- opracowywanie i analizowanie sieci satelitarno-astronomiczno-geodezyjnych oraz wyrównywanie obserwacji satelitarnych;
- pomiary i tworzenie baz danych podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych;
- prowadzenie pomiarów i tworzenie banku danych osnów grawimetrycznych;
- prowadzenie pomiarów i tworzenie banku danych osnów magnetycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności