aplikacja Matura google play app store

Instruktor strzałowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się wykonywaniem robót strzałowych; odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa ludzi i przestrzeni w procesie realizacji robót strzałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami php oraz technikami strzelniczymi.

Główne zadania:
  • wykonywanie robót strzałowych w ruchu zakładów górniczych z zachowaniem bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z przepisami z zakresu techniki strzelniczej, gospodarki środkami strzałowymi i zasadami bhp przy robotach strzałowych;
  • wykonywanie robót strzałowych wykorzystując wiedzę na temat materiałów wybuchowych, środków inicjujących oraz sprzętu strzałowego;
  • określanie siły i rodzaju wymaganego ładunku wybuchowego;
  • zaznaczanie miejsc i liczby wierconych otworów;
  • wydawanie instrukcji dotyczących głębokości i umiejscowienia otworów wiertniczych;
  • dokonywanie oględzin otworów w celu ustalenia wielkości, typu i lokalizacji potrzebnego ładunku wybuchowego;
  • kontrolowanie przestrzeni rażenia materiału wybuchowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz technikami strzelniczymi;
  • sygnalizowanie pracownikom konieczności opuszczenia zagrożonego terenu;
  • rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie im przed przystąpieniem do wykonywania robót strzałowych;
  • nadzorowanie prawidłowego wykonywania robót strzałowych przez innych współpracowników.


Zadania dodatkowe:
magazynowanie materiałów wybuchowych; transportowanie materiałów wybuchowych na teren odstrzału z użyciem lekkich platform lub wózków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności