aplikacja Matura google play app store

Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

Kieruje zespołami specjalistów i samodzielnie prowadzi prace związane z kompleksowym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, scaleniem i wymianą gruntów oraz bonitacją gleb.

Główne zadania:
- wykonywanie pomiarów uzupełniających i dostosowujących mapy do potrzeb urządzeń rolnych, leśnych oraz wodno-melioracyjnych;
- prowadzenie ewidencji klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych;
- prowadzenie prac mających na celu scalanie i wymianę gruntów;
- ewidencjonowanie gospodarstw rolnych;wykonywanie zadań z zakresu opracowania planów urządzeniowo-rolnych;
- wykonywanie zadań z zakresu opracowania planów urządzeniowo-leśnych;
- wykonywanie szacowania gruntów na potrzeby obrotu nieruchomościami;
- prowadzenie czynności formalno-prawnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności