aplikacja Matura google play app store

Instruktor rytmiki

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi z dziećmi ćwiczenia muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, w celu wyrobienia u dzieci poczucia rytmu.

Główne zadania:
­- układanie i prowadzenie ćwiczeń, zabaw, tematów rytmiczno-melodycznych przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych i innych, jak: pianino, gitara, flet prosty;
­rozwijanie pamięci ruchowej dzieci, rozwijanie pamięci muzycznej i umiejętności uczenia się melodii przez nauczanie piosenek z repertuaru dziecięcego, dobieranie odpowiedniej muzyki do poszczególnych ćwiczeń, uczenie dzieci wyklaskiwania i wysłuchiwania rytmu każdej piosenki;
-­ granie na instrumentach muzycznych perkusyjnych o określonej wysokości dźwięku (dzwonki chromatyczne) i nieokreślonej wysokości dźwięku (bębenek, trójkąt, tamburino, kastaniety) oraz innych: pianino, gitara, flet prosty;
­wykorzystywanie instrumentarium Orffa;
-­ posługiwanie się głosem o czystym brzmieniu;
­opracowywanie interpretacji rytmicznych i muzycznych utworów dziecięcej literatury muzycznej;
­odczytywanie zapisu nutowego utworu muzycznego głosem lub na instrumencie;
-­ organizowanie i planowanie zabaw muzycznych i ruchowych, rozdzielanie ról i rekwizytów;
-­ planowanie, wprowadzanie i kontrolowanie ćwiczeń na zmiany tempa, na zmiany rytmiczne;
-­ wprowadzanie ćwiczeń uwzględniających rozróżnianie przez dzieci wysokości rejestru, różnicowanie tonacji "dur" i "moll", rozróżnianie zmian dynamicznych;
-­ wprowadzanie ćwiczeń uspokajających, kończących zajęcia;
kształtowanie u dzieci umiejętności formowania koła, szeregu, rzędu oraz umiejętności rozplanowania przestrzeni, w czasie poruszania się w grupie lub indywidualnie (tzw. rysunek przestrzenny);
dokonywanie selekcji dzieci wybitnie uzdolnionych do dalszego kształcenia muzycznego.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie ćwiczeń choreograficznych w zespołach tanecznych; wykonywanie zawodu nauczyciela wychowania muzycznego, jeżeli ma wymagane uprawnienia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności