aplikacja Matura google play app store

Instruktor jazdy konnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Instruktor jazdy konnej uczy jeździectwa oraz zajmuje się aktywizacją i rekreacją ruchową klientów.
Instruktor jazdy konnej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest nauczanie jeździectwa oraz popularyzowanie aktywności i rekreacji ruchowej klientów. Udziela instrukcji z zakresu postępowania z końmi i korzystania ze sprzętu, wyjaśnia i egzekwuje przestrzeganie zasad obowiązujących podczas jazdy konnej, przepisów jeździeckich i procedur bezpieczeństwa. Pomaga przy siodłaniu i rozsiodływaniu oraz czynnościach pielęgnacyjnych koni. W czasie zajęć zaleca ćwiczenia i zadania stosując odpowiednie metody dydaktyczne. Instruktor jazdy konnej odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo jeźdźców i koni, a w razie potrzeby udziela pomocy przedmedycznej. Do jego zadań należy ocena stanu psychofizycznego jeźdźców i koni oraz stanu technicznego sprzętu, pomoc przy czynnościach związanych z obsługą koni, prowadzenie dokumentacji usług.

Główne zadania:
  • przygotowywanie harmonogramu zajęć jazdy konnej;
  • kontrolowanie stanu psychofizycznego konia;
  • sprawdzanie stanu technicznego sprzętu jeździeckiego pod względem bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
  • udzielanie instruktażu i pomocy klientom w zakresie postępowania z końmi, korzystania ze sprzętu jeździeckiego;
  • udzielanie instruktażu i nadzorowanie przestrzegania zasad i przepisów jeździeckich oraz procedur bezpieczeństwa jeździeckiego;
  • nadzorowanie zajęć i weryfikowanie umiejętności, ocenianie postępów jeźdźca oraz w razie potrzeby udzielanie pomocy przedmedycznej;
  • zalecanie odpowiednich ćwiczeń w czasie zajęć;
  • prowadzenie dokumentacji usług;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż.


Do wykonywania zawodu instruktora jazdy konnej wskazane jest posiadanie wykształcenia średniego o dowolnym kierunku, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej i ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna (egzamin praktyczny, teoretyczny i opieka stajenna) organizowanego przez uprawnione stowarzyszenia/organizacje/ /przedsiębiorstwa lub kursu na instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie organizowanego przez organizacje branżowe. W drugim przypadku dodatkowo wymagane jest posiadanie matury oraz co najmniej Srebrnej Odznaki Jeździeckiej. W obu przypadkach, po pozytywnym zdaniu egzaminów z części teoretycznej i praktycznej, wydawana jest legitymacja uprawniająca do wykonywania zawodu instruktora jazdy konnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności