aplikacja Matura google play app store

Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

wybrane grupy: zawody ogólne

Samodzielnie organizuje grupy zainteresowanych sztuką oraz prowadzi z nimi zajęcia, polegające na przekazywaniu wiedzy o określonej dziedzinie sztuki oraz uczeniu ich technik niezbędnych do jej amatorskiego uprawiania.

Główne zadania:
- rozpoznawanie środowiska lokalnego pod kątem jego zainteresowań i tradycji kulturalnych;
- opracowywanie i reklamowanie informacji o zapisach do zespołów (kółek) artystycznych oraz o warunkach uczestnictwa;
- opracowywanie wspólnie z uczestnikami zajęć programu pracy zespołu (kółka);
- przygotowywanie materiałów repertuarowych (tekstów, nut itp.), sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych z grupą;
przekazywanie uczestnikom wiedzy o uprawianej dyscyplinie artystycznej oraz technikach twórczości artystycznej, charakterystycznych dla tej dziedziny sztuki;
- uczenie zasad współdziałania w grupie artystycznej, dyscypliny pracy zespołowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
- uczenie zasad i technik przygotowywania wytworów lub widowisk do prezentacji publicznych oraz kierowanie tymi prezentacjami;
- organizowanie dyskusji z uczestnikami zajęć nad osiągniętymi rezultatami artystycznymi, edukacyjnymi i wychowawczymi jako formy doskonalenia wiedzy i umiejętności artystycznych.

Zadania dodatkowe:
- organizowanie środków finansowych i technicznych do prowadzenia zajęć z grupami artystycznymi oraz przygotowania publicznej prezentacji wyników pracy; - śledzenie literatury fachowej - artystycznej i metodycznej z zakresu prowadzonych zajęć.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności