dlamaturzysty.info

Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prawidłową instalację systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
zajmuje się serwisowaniem zainstalowanych systemów alarmowych;
diagnozuje i usuwa awarie systemów alarmowych.

Główne zadania:
instalowanie i konfigurowanie systemów alarmowych przeciwkradzieżowych, takich jak: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu oraz systemów telewizji przemysłowej (SSWiN, SKD i CCTV);
programowanie systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
tworzenie i utrzymanie ewidencji zainstalowanych systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
formułowanie wskazań dla użytkownika systemów alarmowego przeciwkradzieżowego;
serwisowanie systemów alarmowych niskoprądowych;
dokonywanie okresowych przeglądów systemów alarmowych przeciwkradzieżowych poprzez kontrolowanie poprawności działania systemów na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie działania systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń podzespołów i sprzętu w ramach dokonywania naprawy usterek systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
określanie kodów błędów uruchamiania systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
diagnozowanie, usuwanie awarii i uszkodzeń oraz konserwacja systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
ocenianie stan technicznego systemów alarmowych przeciwkradzieżowych.

Zadania dodatkowe:
doradzanie w zakresie zakupu systemu alarmowego przeciwkradzieżowego; sporządzanie kosztorysu naprawy systemu alarmowego przeciwkradzieżowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności