dlamaturzysty.info

Instalator systemów alarmowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Instalator systemów alarmowych wykonuje prace związane z opracowaniem projektu dokumentacji instalacji alarmowej, jej wykonaniem na obiekcie oraz uzbrojeniem danego systemu alarmowego.
Instalator systemów alarmowych jest zawodem typowo usługowym w branży zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia. Celem jego pracy jest wykonanie kompletnego systemu alarmowego na podstawie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z użytkownikiem. Instalator wyznacza trasy przewodów, układa przewody i kable, instaluje urządzenia i elementy wykonawcze, podłącza zasilanie do urządzeń oraz przewody do elementów systemu alarmowego. Programuje, uruchamia i testuje system alarmowy. Zapoznaje użytkownika z obsługą i działaniem systemu alarmowego. Nadzoruje prace instalacyjne podległych mu monterów. Tego rodzaju zabezpieczenia stają się już powszechne i stosuje się je nie tylko w sklepach, bankach, muzeach czy firmach, ale też w domach i mieszkaniach. Instalator systemów alarmowych może być zatrudniony w firmach ochroniarskich, zajmujących się profesjonalnym montażem systemów alarmowych, firmach zajmujących się konserwacją systemów zabezpieczeń oraz jako przedstawiciel handlowy w firmach produkujących sprzęt alarmowy. Instalatorów systemów alarmowych poszukują nie tylko przedsiębiorstwa polskie, ale również firmy zagraniczne.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • opracowywanie dokumentacji technicznej dla instalacji alarmowych;
  • wykonywanie dokumentacji kosztorysowej systemu alarmowego dla danego obiektu;
  • wykonywanie instalacji kablowej na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowanie i podłączanie urządzeń do instalacji kablowej;
  • wykonywanie pomiarów elektrycznych dla urządzeń i wykonanego okablowania w systemach alarmowych;
  • lokalizowanie i usuwanie usterek w systemach alarmowych;
  • programowanie systemów alarmowych;
  • współpracowanie z osobą administrującą (użytkownikiem) dotyczące zainstalowanych systemów alarmowych.


Do wykonywania zawodu instalatora systemów alarmowych wymagane jest wykształcenie średnie techniczne na kierunkach elektrycznym, mechanicznym, elektronicznym, telekomunikacyjnym, automatyce i mechatronice. Wskazana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, posiadanie prawa jazdy kat. B oraz licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. Wymagana jest obsługa komputera wraz z aplikacjami biurowymi typu: edytor tekstu na poziomie podstawowym, programów umożliwiających tworzenie i modyfikację schematów wykonanych instalacji alarmowych. Wskazane jest posiadanie uprawnień elektrycznych eksploatacyjnych do 1 kV.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności