aplikacja Matura google play app store

Hydraulik

wybrane grupy: zawody ogólne

Hydraulik wykonuje prace montażowe i remontowe instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych.
Hydraulik jest zawodem o charakterze usługowym. Praca hydraulika polega na wykonywaniu instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru technicznego, wykonywaniu prób szczelności, regulacji i płukaniu instalacji. Hydraulik wykonuje zarówno prace przygotowawcze (bruzdy, otwory w murach), jak i prace związane z łączeniem rur stalowych, miedzianych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych. Ponadto zajmuje się montażem przyborów sanitarnych, urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń grzewczych, wykonywaniem izolacji antykorozyjnych, termicznych i przeciwwilgociowych. Hydraulik usuwa awarie, wykonuje naprawy planowane oraz modernizację i konserwację instalacji, a także sporządza zapotrzebowanie materiałowe dla wykonywanych i remontowanych instalacji. Wszystkie prace hydraulik musi wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sanitarnych.

Główne zadania:
  • wykonywanie prac budowlanych towarzyszących montażowi instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • montowanie urządzeń i zbiorników ciśnieniowych;
  • montowanie urządzeń i aparatów grzewczych;
  • montowanie przyborów sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnych;
  • montowanie przewodów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • przygotowywanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych do odbiorów technicznych;
  • wykonywanie napraw i prac remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • montowanie aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
  • regulowanie parametrów pracy instalacji grzewczych i ciepłej wody;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Osoba wykonująca zawód hydraulika powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie np. 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Pracodawcy chętnie również zatrudniają absolwentów technikum kształcącego w zawodzie 311209 Technik urządzeń sanitarnych. Możliwe jest również uzyskanie kompetencji zawodowych właściwych dla zawodu hydraulik na drodze pozaformalnej przez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże lub zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Hydraulik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Hydraulik powinien posiadać dodatkowe uprawnienia, między innymi: uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie 2 grupy, uprawnienia do lutowania, do spawania, do obsługi urządzeń ciśnieniowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności